Projecten voor onderwijs

Op deze pagina vind je projecten die gerelateerd zijn aan de markt: leren. 
Voor onderwijsinstellingen, kinderopvangcentra en gemeenten bouwt Hodes schoolgebouwen, opvanglocaties en sporthallen. We bouwen nieuw, breiden bestaande locaties uit of verplaatsen bestaande gebouwen als dat nodig of wenselijk is.​


Berekend op de toekomst door flexibiliteit

De educatieve sector kenmerkt zich door een hoge dynamiek. Regels en normen wijzigen, leerlingenaantallen veranderen. Voor de bouw van schoolgebouwen, opvanglocaties en sporthallen maken we gebruik van vaste modules en elementen. Hierdoor zijn de ontwerpkosten laag en kunnen we onze schoolgebouwen, opvanglocaties en sporthallen makkelijk vergroten, verkleinen, hergebruiken, remonteren en recyclen. We bouwen energiebewust en gebruiken milieuvriendelijke materialen. Dit alles met de traditionele kwaliteit die u gewend bent. Door onze flexibele manier van bouwen blijft uw huisvesting berekend op de toekomst. Wat er ook verandert, wanneer dan ook!​