12 feb 2019

Tijdelijke uitbreiding Ericaschool

In opdracht van de gemeente Vlaardingen realiseerden wij de uitbreiding van de Ericaschool. Door een toename van het aantal leerlingen binnen het speciaal onderwijs was er de behoefte aan meer ruimte om die groei op te kunnen vangen. Omdat van die recente groei niet duidelijk is of deze tijdelijk of permanent is, heeft de opdrachtgever gekozen voor een permanent flexibele huisvestingsoplossing van Hodes.

De school voldoet aan bouwbesluit permanente bouw en daarom ook aan alle gestelde eisen. Wanden en plafonds zijn goed geluidsisolerend en de ventilatie is conform Frisse Scholen klasse B. Leerlingen en docenten hebben in het gebouw de beschikking tot onderwijsruimten, kantoren, toiletten en een berging van een hoog afwerkingsniveau. Voordeel van de toegepaste bouwmethodiek is dat het gebouw eenvoudig in te krimpen maar ook uit te breiden is, zonder ingrijpende verbouwing.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Bouwtijd: 4 weken
BVO: 370 m²