03 mrt 2017

Nieuwbouw Integraal Kind Centrum (IKC) Uithoorn

In opdracht van Stichting ICBO Uithoorn heeft Hodes de nieuwbouw van de school “Het Duet” in Uithoorn gerealiseerd.

 Het betrof een aanvraag op basis van Design & Build. Dat wil zeggen dat Hodes verantwoordelijk was voor het ontwerp en de realisatie van de school. Samen met BBHD architecten heeft Hodes het beste ontwerp met de bijbehorende kwaliteit en prijs aangeleverd. Het contract was op basis van UAV-gc 2005.

Het gebouw bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang, een zogenaamd Integraal Kind Centrum met een totale oppervlakte van ca. 3.200 m2. Het gebouw is zeer duurzaam en scoort een ruime 8 met de GPR score. Dit komt mede door de duurzame materialen die zijn toegepast in het ontwerp/realisatie en de toegepaste zonnepanelen.

Door de relatief korte bouwtijd is het project middels Lean plannen/werken gerealiseerd en is het tekenwerk volledig in BIM gerealiseerd. Het gebouw is eenvoudig aanpasbaar/uitbreidbaar en flexibel. “Onvoorstelbaar dat je met prefab bouw een dergelijk mooi gebouw kunt realiseren en met deze snelheid” aldus de buurtbewoners.​​