24 nov 2016

Uitbreiding ID College

Hodes heeft de locatie van het ID College Zoetermeer uitgebreid met circa 2.000 m2.

Aanbesteding
Het project omvatte de uitbreiding met circa 2.000 m2 van het huidige schoolgebouw in een Design & Build (D&B) opdracht conform de UAV-gc 2005. Het werk is door het ID-College aanbesteed op basis van een niet-openbare nationale aanbesteding volgens het ARW. De inschrijving van Hodes Bouwsystemen bleek na beoordeling de economisch meest voordelige inschrijving. Op alle gunningscriteria (prijs, plan van aanpak, technische kwaliteit, stedenbouwkundige eisen en architectuur) scoorde Hodes Bouwsystemen de meeste punten.

Uitbreiding gebouw
De uitbreiding is geïntegreerd in de bestaande huisvesting van het ROC-ID College waarbij bewust voor frisse kleuren/uitstraling is gekozen. De uitbreiding en het huidige schoolgebouw worden door de realisatie van een verbinding met elkaar geïntegreerd tot één gebouw.
Het ontwerp voor de uitbreiding is in samenwerking met BBHD Architecten opgesteld. De semi-permanente uitbreiding hebben een levensduur gelijk aan traditionele bouw en voldoet dan ook aan alle gestelde eisen.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
ID College Zoetermeer

Plaats:
Zoetermeer

Aannemer en constructeur:
Hodes Huisvesting