24 nov 2016

Kindercampus Zuidas

In opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft Hodes voor Kindercampus Zuidas een deel van de locatie nieuwgebouwd en vervolgens het nieuwe en oude deel gekoppeld tot één locatie.

Het gebouw
Kindercampus Zuidas is een ontwerp van Fact Architects en Hund Falk Architecten. Het gebouw is georiënteerd op de buitenruimtes en heeft een gevel van ruig hout gecombineerd met glanzend aluminium en grote gevelopeningen. Het is een lichte en frisse school met een heldere ruimtelijke structuur.

Kindercampus Zuidas
Het Integraal Kind Centrum (IKC) is gebaseerd op de overtuiging dat een doorgaande lijn in onderwijs en opvang meer kansen biedt om bij elk kind talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Op deze locatie kunnen kinderen van 0 tot 13 leren en spelen. Het gebouwontwerp faciliteert de onderwijsvisie optimaal. 

Bouw van de 2e fase en de verplaatsing van de 1e fase
​​Voordat met de werkzaamheden kon worden gestart, moest er ruimte gemaakt worden. Op de boogde bouwlocatie stond een sportaccommodatie die vooraf werd gesloopt. Na de sloop werd het terrein bouwrijp opgeleverd en op 3 augustus werd de eerste paal geslagen. 

De 1e fase Kindercampus Zuidas was in 2014 al achter de sportaccommodatie gebouwd. Na de bouw van de 2e fase moesten de gebouwdelen worden gekoppeld en samen 1 gebouw vormen. Hiervoor moest de bouw van de 1e fase worden verplaatst. Het gebouw is verplaatst met een schuiftechniek en nam ongeveer 2 dagen in beslag nemen. Het gebouw werd opgevijzeld en gecontroleerd naast de 2e fase geschoven. Zodra het gebouw boven haar fundamenten stond konden we het laten zakken. Daarna werden in korte tijd de gevel aansluitingen afgewerkt. Dat geldt ook voor de afwerking van de aangrenzende ruimten. Medio januari 2016 is het geheel in gebruik genomen.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam

Plaats:
Amsterdam

Achitect:
Fact Architects en Hund Falk Architecten

Aannemer en constructeur:
Hodes Huisvesting