10 okt 2016

Herontwikkeling AZC Drachten

In opdracht van het COA heeft Hodes het AZC in Drachten herontwikkeld. In drie fases zijn de bestaande gebouwen van het asielzoekerscentrum vervangen en is de infrastructuur aangepast.

Herontwikkeling asielzoekerscentrum
​​
Sinds 1996 biedt de opvanglocatie in Drachten plaats aan asielzoekers. Voor de herontwikkeling van het AZC moest het merendeel van de bestaande gebouwen worden vervangen door semipermanente huisvesting. En de boven- en ondergrondse infrastructuur moest worden aangepast en vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden moest het AZC ongestoord en veilig kunnen functioneren.

Meer dan veiligheid, snelheid, flexibiliteit en oostenefficiency
​​
Voor de bouw hebben we gebruik gemaakt van modules die in onze fabriek zijn geproduceerd. Maar voor Hodes ging het bij de herontwikkeling om meer dan veiligheid, snelheid, flexibiliteit en kostenefficiency. Deze huisvesting voor asielzoekers moest, betaalbaar en met een gunstige TCO, maximaal bijdragen aan gevoel van bescherming en veiligheid en comfort.

15 nieuwe gebouwen
​​
De sloop en bouwwerkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd waardoor het AZC tijdens de realisatiefase open kon blijven. De nieuwbouw bestaat uit 15 gebouwen, waarvan 12 woongebouwen, 2 dienstgebouwen en 1 woon- / dienstgebouw. De twee-laagse woongebouwen bevatten 4 tot 6 woningen en bieden opvang aan 468 asielzoekers. De dienstgebouwen bestaan uit een activiteitengebouw, een opslag/werkplaatsgebouw en een kantorengebouw.