11 sep 2012

Nieuwbouw Prof. Fritz Redlschool

In opdracht van het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht hebben we de nieuwbouw van de Prof. Fritz Redlschool in Utrecht gerealiseerd.

De Fritz Redlschool is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De Fritz Redlschool is verbonden aan de Klinieken voor Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en van Altrecht GGZ. Kinderen (6-12 jaar) en jeugdigen (13-20 jaar), die in behandeling zijn bij één van deze klinieken, volgen daaraan gekoppeld onderwijs op één van de afdelingen van de Fritz Redlschool, meestal voor de duur van de behandeling.

De capaciteit van het oude schoolgebouw was ontoereikend. De Vosseveldkliniek in Soest, waar een depedance van de school was gevestigd, sloot haar deuren waardoor de leerlingen van deze locatie ondergebracht moesten worden op in de vestiging op het UMC. Om deze reden was een groter schoolgebouw noodzakelijk.

Het nieuwe gebouw is met een oppervlakte van 2.000 m2 ongeveer 2,5 keer zo groot als het oude schoolgebouw en staat op dezelfde plek. In verband met de korte bouwtijd in de vakantieperiode is er gekozen voor een Design&Construct model in combinatie met een modulair bouwsysteem. Hierdoor was er minder overlast voor de omliggende ziekenhuisfuncties zoals de Spoedeisende Hulp en de afdeling Psychiatrie.