11 aug 2011

Schoolgebouw SG Bonaire

In opdracht van het Bestuurscollege Eilandgebied Bonaire hebben we de nieuwbouw van de school voor de opleiding HAVO/VWO van de scholengemeenschap Bonaire gerealiseerd. Het nieuwe gebouw, gelegen in Kralendijk, is een school geworden ruimte voor 220 leerlingen.

Nadat in maart 2010 de door brand verwoeste tijdelijke barakken zijn afgebrand, besloot het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geld vrij te maken voor een nieuw en modern onderkomen op nagenoeg dezelfde locatie. Het project past in het masterplan van Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart om de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen vijf jaar fysiek op peil te brengen. In sommige gevallen betekent dat nieuwbouw en in andere gevallen renovaties.

De school is voor het overgrote deel opgezet door vaklieden uit Nederland in nauwe samenwerking met bewoners van het eiland. Dit laatste was een uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever om zo de kennis en kunde van het Nederlands gespecialiseerde bedrijf over te brengen op de Bonairianen.
De school is aan het begin van het schooljaar feestelijk in gebruik genomen.