11 okt 2010

Initium VU Amsterdam

De nieuwbouw van de Rechtenfaculteit van de VU Amsterdam is als integrale design & build bouwvorm op basis van een UAV-gc 2005 contract gerealiseerd.

Het Initium is een 10.000 m2 groot multifunctioneel gebouw met ongeveer 325 nieuwe werkplekken en verschillende onderwijsruimten, waaronder een grote collegezaal met 550 stoelen, 8 werkgroepruimten voor onderwijs die ook inzetbaar zijn als multifunctionele tentamenruimte en 165 computerplekken.

Het nieuwe werken op het gebied van efficiënt ruimtegebruik en een duurzaam werkklimaat zijn vergaand in het ontwerp geïntegreerd. De te leveren prestatie is vastgelegd in een technische omschrijving, als vertrekdocument, dat wij vervolgens met de opdrachtgever, gebruiker en architect verder zijn gaan uitwerken en waarin uiteindelijk alle prestaties zijn vastgelegd. Deze prestaties zijn bij oplevering door middel van metingen aangetoond. Gedurende het gehele proces is er aan de hand van een bouwprocesbeschrijving gewerkt; dit is met name een procesmanagement tool. Door deze integrale werkwijze is een bouwkostenbesparing van 20% bereikt alsmede een zeer snelle bouwtijd. In slechts 9 maanden is op een postzegellocatie in Amsterdam 10.000 m2 turn-key opgeleverd, inclusief alle vaste inrichtingen.