Toekomstgericht
​huisvesten ​​

Voor Leren, Recreëren, Wonen & Zorg

marktpagina-leren-3
marktpagina-recreeren-banner-3
marktpagina-Wonen-banner-1
productpagina-zorgkamer_2
marktpagina-leren-3
marktpagina-recreeren-banner-3
marktpagina-Wonen-banner-1
productpagina-zorgkamer_2
marktpagina-leren-3
marktpagina-recreeren-banner-3
marktpagina-Wonen-banner-1
productpagina-zorgkamer_2

Wij ontwerpen, realiseren en beheren

Flexibele, duurzame
​en betaalbare huisvesting

Leren

Een goede en aangename leeromgeving motiveert en heeft een positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Om daar aan bij te dragen ontwerpt en realiseert Hodes schoolgebouwen, opvanglocaties en sporthallen voor onderwijsinstellingen, kinderopvangcentra en gemeenten. Wij bouwen huisvesting die meegroeit met de behoeftes van de educatieve sector, nu en in de toekomst.

Recreëren

Recreatie betekent ontspanning – géén spanning dus. Om ontspannen ook direct genieten te laten zijn bouwt Hodes voor vakantieparken, investeerders en particulieren vakantiewoningen die snel en efficiënt worden geplaatst. Vakantiewoningen als volwaardige huisvesting, voorzien van alle gemakken en comfort. Maar zonder bouwoverlast ter plekke, zodat u direct kunt genieten.

Wonen

Bij Hodes vinden we dat iedereen betaalbaar en comfortabel moet kunnen wonen. In opdracht van woningcorporaties, gemeenten, investeerders en particulieren bouwen wij flexibele en betaalbare woningen. Passend bij elk moment en tegemoetkomend aan de wooneisen en -wensen in elke levensfase. Met veel keuzemogelijkheden.

Zorg

Wij vinden dat de kwaliteit van de zorg voorop staat. Voor de zorginstellingen en gemeenten bouwen wij daarom zorglocaties die de zorg zo goed mogelijk faciliteren. En voor gemeenten en particulieren plaatsen wij zorgkamers en zorgwoningen. Zo zorgen we er voor dat wonen en zorgen prettig in balans zijn. En dat mensen met een beperking zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Met onze huisvesting willen we een concrete bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Dat vraagt om een duurzame en leefbare aarde. Voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. We moeten af van het idee dat alles bestemd is voor de eeuwigheid. Met Hodes bouw je aan een betere toekomst! 

Projecten

Nieuwsgierig naar de projecten die we hebben opgeleverd?

Nieuws

  • 16 February 2017

    Volgens Antonie ter Harmsel van Hodes Huisvesting zijn wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lees meer over onze kijk op wonen en zorg in het Zorgvastgoed magazine op pagina 20 en 21.​Het Zorgvastgoed magazine is hét magazine voor professionals in de zorg. Het zorgvastgoed magazine en Zorgvastgoed.nl is een initiatief van de stichting Zorgvastgoed.nl. Deze stichting wil bijdragen aan de bevordering van de transparantie en de professionaliteit in de markt van zorgvastgoed.

  • 14 February 2017

    Afgelopen maandagmorgen, 13 februari, werd na 14 jaar eindelijk het officiële startsein voor de bouw van de islamitische school gegeven. Over ruim een halfjaar is het zover, dan is de nieuwe school in Eindhoven die wordt gebouwd door Hodes Huisvesting klaar. Onderwijswethouder Jannie Visscher begroef samen met de leerlingen Salmo uit groep 1/2 en Souad Maghraoui uit groep 8 een 'tijdcapsule', een koker vol werkstukken van alle leerlingen onder de fundering. Als herinnering aan deze tijd, voor volgende generaties. Alle leerlingen van de school waren erbij, getooid met helmpjes en werkhesjes. Ook veel ouders kwamen kijken naar de feestelijke start.Inmiddels krijgt de school al de eerste contouren door de activiteiten van Hodes Huisvesting uit Enschede. Voor het nieuwe schooljaar moet de school (inclusief kinderopvang) klaar zijn. Hadiya van Moorselaar kan het bijna nog niet geloven. De moeder van 3 kinderen op 'Tarieq' is opgelucht, maar ook verbaasd. "Verbaasd dat het nu echt gaat gebeuren." Zij zat in het actiecomité dat er mede voor zorgde dat de gemeente het project ging steunen."Want de nieuwe school is heel belangrijk. Die goede faciliteiten zijn nodig om te groeien, qua aantallen leerlingen, maar ook qua mogelijkheden om les te geven, zoals digitale borden", zegt Van Moorselaar. Haar derde kind zit inmiddels in groep 8 dus zij gaat het niet meer meemaken. "Dat geeft niks, ik ben blij voor alle andere kinderen, en wie weet onze kleinkinderen." Verder benadrukken alle betrokkenen dat de school ook een ontmoetingsplek moet worden voor ouders én voor de buurt.Directeur Mathijs Vermeer kijkt het op een afstandje aan. Acht jaar geleden kwam hij naar de school om de nieuwbouw te trekken, nu wordt er gebouwd. "Dit is pas echt leuk. Dat hele gevecht om het zover te krijgen vind ik minder leuk." Voorzitter Yassin El Bakiouli heeft 13 van de 14 jaar meegemaakt. Maar hij wil ook liever vooruitkijken. "Het belangrijkste feestje komt nog, als we over een half jaar weer hier staan om de school te openen."

  • 1 April 2016

    De woonbehoeftes in de maatschappij veranderen. In de praktijk zijn er steeds meer mensen die een andere manier van leven hebben. Alleenstaanden, woongemeenschappen, eenoudergezinnen, tweepersoonshuishoudens, expats, mantelzorg, mensen met een behoefte aan short stay living. Daarnaast is op dit moment de huisvesting van statushouders een groot probleem. Deze acute woningnood geeft een enorme impuls aan de industriële systeembouw om te versnellen met innovatieve oplossingen voor flexibele bouw. Zo ook bij architect Martin Huiskes (LKSVDD Architecten) en Tino Lodeweges (Hodes). De architect en de industriële huisvester staan naar eigen zeggen aan de vooravond van de eerste successen en hebben ‘dé oplossing voor permanent flexibel wonen’ gevonden. Volgens Martin is er al jaren veel te weinig flexibiliteit op de woningmarkt: ‘Veel meer mensen willen anders wonen dan wij denken. Hypotheken zijn molenstenen en er is een verschuiving van bezit naar gebruik onder met name jonge mensen. Nu wordt iedereen ondergebracht in een gezinswoning, maar die is vaak veel te groot. Je zou een concept moeten bedenken wat makkelijk aanpasbaar en eenvoudig te verhuizen is, zodat mensen altijd op maat kunnen wonen. Dat gaat ook leegstand tegen. Dat idee heb ik al jaren in mijn hoofd, Hodes ook en nu is dit concept geboren waarbij we denken in concepten en producten in plaats van traditionele woningbouw.’ ‘Er is altijd woningnood’ ​In Duitsland loopt men ook tegen het huisvestingsprobleem voor statushouders aan, een probleem​ waarvan de oplossing aansluit bij een veranderende maatschappij die flexibel wil wonen. Tino Lodeweges van Hodes: ‘Bondskanselier Angela Merkel heeft besloten dat wonen in tenten niet meer van deze tijd is en er alternatieven moeten komen om statushouders goed onderdak te bieden. Straks wanneer de behoefte verandert, passen we de woning aan op een willekeurige nieuwe situatie.’ Architect Martin vult aan: ‘Er is altijd een soort onderstroom van woningnood. Nu is het met de drukke toestroom van nieuwkomers, maar als iemand gaat scheiden, is er ook acuut een woning nodig. Deze woningen zijn goede buffers om mensen snel en comfortabel onderdak te bieden. Heeft een gemeente ruimte om in een wijk een blokje te plaatsen, dan is het probleem snel opgelost.’ Permanent flexibel en duurzaam ​In de provincie Gelderland is een woningstichting bezig met een plan om statushouders de komende​ tien jaar onderdak te kunnen bieden. Het reguliere vastgoed heeft geen ruimte in de zogenaamde doorstroomwoningen. Daarom bieden doorstroomwoningen voor ongeveer twee jaar een goede oplossing en ontstaat er ruimte voor statushouders om in te stromen in het reguliere vastgoed. Na de tien jaar kunnen de woningen eventueel als reguliere verhuurwoningen gebruikt worden. In de traditionele woningen worden casco en installatie in elkaar gestort en moet de vloer worden opengebroken als er een leiding verlegd moet worden. Martin: ‘Dat is vervelend. In dit product, wat industrieel wordt gemaakt, ligt het allemaal los en blijft het altijd aanpasbaar. Zo wordt een comfortabele en gezonde woning een tijdelijk onderkomen voor statushouders en passen we het over 15 jaar aan naar de wensen van dat moment. Denk bijvoorbeeld aan een ‘all-electric’- woning zonder gasaansluiting, volledig zelfvoorzienend door zonnecollectoren.’ Volgens Martin denken mensen nog teveel in noodoplossingen: ‘We denken nu nog te weinig in de blijvende mogelijkheden van een permanent, maar flexibel product. Het is een ‘gewoon’ huis met een stalen draag constructie erin. Over 100 jaar kunnen we dat nog steeds demonteren en remonteren. Zo gaan we door een soort milieudatabank uiteindelijk beter om met onze grondstoffen.’ Tino: ‘De grondstoffen behouden hun waarde en dat past bij de overtuiging van Hodes dat de generatie na deze generatie niet moet worden opgezadeld met de ellende die nu wordt veroorzaakt.’ Een woning die groeit en krimpt ​Hodes heeft in het land getest waar de woningen aan moeten voldoen en wat de wensen en eisen​ van bewoners zijn. Daaruit bleek dat de woning vooral comfortabel, veilig en energiezuinig moet zijn. Ze zien ook dat de vraag naar kleinere en betaalbare woningen groeit. In de ideale situatie zou een woning zelfs groter of kleiner moeten worden wanneer dat nodig is. Tino licht het toe: ‘Ook als gezin komt er een moment dat je weer met zijn tweeën bent. Ideaal is een huis wat bij behoefte aan meer ruimte kan groeien en als de behoefte verdwijnt ook weer kan krimpen. Daar hebben we op ingezet en dat blijkt te werken!’ Martin voegt toe: ‘We moeten de standaarden zo maken dat er altijd variatie mogelijk is die past bij een specifieke groep bewoners.’ Het is niet de bedoeling dat dit concept ‘een gouden randje’ krijgt, want Hodes wil altijd in ontwikkeling blijven. Tino: ‘Als je denkt dat je er bent, is er alleen maar een weg terug. Elke dag willen we iets leren wat we morgen kunnen gebruiken voor een beter eindresultaat en efficiënter proces. We willen snel kunnen verbeteren en dat ook blijven doen. Dat zijn niet alleen maar mooie woorden, maar het werkt ook gewoon zo in de praktijk. Zo blijf je voorop lopen.’

Hodes Huisvesting ontwerpt, realiseert en beheert flexibele, duurzame en betaalbare huisvesting.

Contact

Bezoekadres:
Staalsteden 15
7547 TA Enschede
T: 053 – 428 58 88
E: info@hodes-huisvesting.nl

© Copyright Hodes Huisvesting B.V.

Disclaimer